Macbook Pro MLH32 I7 16G 256G 15.4 Retina ( 2016 )

13.000.000 

Core I7 2.6 Ghz
Ram 16G
SSD 256G
Màn Hình 15.4 Retina