EMO MILK DETOX

200.000 

Đào thải mỡ thừa ra ngoài cơ thở chỉ trong 7 ngày
𝙰𝚗 𝚝𝚘𝚊̀𝚗 – 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚚𝚞𝚊̉
𝚂𝚑𝚒𝚙 𝚌𝚘𝚍 𝚝𝚘𝚊̀𝚗 𝚚𝚞𝚘̂́𝚌
H𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲/𝘇𝗮𝗹𝗼: 0968.602.045
𝗦𝗵𝗶𝗽 𝗴𝗶𝗮𝗼 𝗰𝗮̂́𝗽 𝘁𝗼̂́𝗰 𝗸𝗵𝘂 𝘃𝘂̛̣𝗰 𝗧𝗣.𝗛𝗖𝗠 (𝗚𝗿𝗮𝗯, 𝗔𝗵𝗮𝗺𝗼𝘃𝗲, ….)